Welke informatie is nodig voor het aanmaken van een community?

We hebben de volgende informatie van je nodig om een community voor je op te kunnen zetten:

Wat nodig
Wat invullen
Naam van de community
<zelf te bepalen naam>
Beschrijving van de community
<zelf te bepalen beschrijvin>g (Voor wie is de community? Wat is het doel?)
Locatie 
<Bijv: Nederland, Utrecht en omgeving>
Naam organisatie (powered by <organisatie>)
<Naam van je organisatie>
Email adres community manager => waar meldingen van gebruikers heen kunnen (hier komen meldingen uit van gebruikers die gerapporteerd worden, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag).
<naam@jouworganisatie.nl>
Email adres(sen) community manager(s)
piet@jouworganisatie.be, linda@jouworganisatie.be
Welke email extensie(s) krijgen toegang (alleen voor besloten communities)
@jouwbedrijf.nl
Branding colors (in HEX format)
Main color: #ff6d00
Secondary color: #fceadc


 We hebben de volgende bestanden nodig:

BestandenWat invullen
Community omslag/cover foto (ratio 2:1)bijvoegen bestand (jpg, png)
Logo organisatiebijvoegen bestand (jpg, png)Community info